Целите на проектите, които се организират от Magic Art са:

– участниците да придобият нови знания и умения;

– примери, които действат мотивиращо;

– повишаване на самочувствието и самооценката;

– правоговор и правопис;

– култура и поведение на човешкото тяло;

– реализиране на етюди и текстове спрямо възрастта и учебния материал, който се изучава;

– разширяване на общата култура и ангажиране на времето със социални прояви;

– включване в доброволчески проекти;

– екипна работа;

– развиване на презентационните умения;

– владеене на тялото и емоциите пред публика;

– разиграване на различни образи и влизане в роля;

– разработване на етюди;

– съставяне на текстове;

– поведение пред камера;

Публикация: Денис Никифоров

За повече информация:

0888 55 65 22 – Денис Никифоров