По време на срещата Денис Никифоров запозна присъстващите с репортерската дейност. Те натрупаха нови знания за:

– Медиите;

– Видовете журналистика;

– Как се пише новина, статия и интервю;

– Как се изготвя репортаж;

– Правопис;

Присъстващите получиха възможност да пишат за Magic Art.

Срещата се организира с цел обмяна на опит, знания и идеи.

В края на събитието Денис запозна присъстващите и с актьорската професия. Часовете свързани с обмяна на опит за журналистическата професия бяха изпълнени с много позитивни емоции, творчество и смях.